Lesy města Olomouce, a.s.

obhospodařují lesy ve vlastnictví města Olomouc ve dvou lesních hospodářských celcích - LMO Březové (certifikováno FSC od 1.1.2021 - polohy kolem řeky Moravy), a LMO Huzová (oblast Šternberska, necertifikováno)