Městské lesy Doksy, s.r.o.

S připojením ke skupině FSC certifikovaných majetků od 1.6.2019 deklarujeme svůj závazek hospodařit v souladu s platným Českým standardem FSC, vnitřními dokumenty skupiny a dalšími souvisejícími dokumenty.

V souladu s FSC Politikou o částečné certifikaci zveřejňujeme následující seznam lesních majetků, ke kterým máme jakoukoliv míru odpovědnosti:

Obec Skalka u Doks (smlouva OLH vč. hospodářské činnosti)

Identifikaci a seznam lesů s vysokou ochranářskou hodnotou naleznete v souborech monitoringu níže.

Monitoring HCVF a ZCHD za rok 2019