Svitavsko

Certifikované majetky na Svitavsku

11 obecních, 1 soukromý, celková výměra 1668 ha

Popis, umístění

Zakládající členové FSC skupiny obce Karle, Čistá, Květná, Chmelík, Jedlová, Kamenná Horka, Březová nad Svitavou, Brněnec, Bělá nad Svitavou a Lavičné spolu s se soukromým lesíkem vedoucího skupiny dohromady certifikovali prvních 1270 ha v systému skupinové certifikace v České republice. K nim se dodatečně připojil ještě jeden 400 ha obecní majetek. Lesy jsou rozptýlené na území okresu Svitavy dost nesouvisle a jsou tvořeny historicky převážně příděly. Výměra jednotlivých majetků se pohybuje mezi 60 a 400 ha (soukromý cca 3 ha).

Nakládací stanice ČD

Svitavy, Polička, Březová nad Svitavou

Vlastníci, sídlo, kontakty

Vlastníky jsou výše vyjmenované obce se sídlem na vlastních obecních úřadech a jedna fyzická osoba.

Správa majetku, sídlo, kontakty

Majetky jsou spravovány převážně přímo vlastníky s výjimkou dvou, kterým majetky spravují s.r.o. ve stoprocentním vlastnictví obcí. Hospodaření zastřešuje OLH ing. Hron (tel. 608 88 55 25, lesni.spravce@tiscali.cz), který může poskytnout bližší informace o potenciální nabídce FSC produktů. Jedná se zejména o dříví převážně jehličnaté a částečně vánoční stromky. Lesnický provoz je řízen na dvou úsecích lesními, kteří mj. zajišťují odbyt / dodávky dříví.

Informace o lesích (výměra, struktura, dřeviny, roční etát, …)

Lesy jsou územně velmi nesouvislé, spíše menší komplexy, a často přístupné jen přes cizí pozemky. Jsou tvořeny převážně smrkem (72 %) a borovicí (13 %), významnější podíl má ještě jedle (3%) a modřín (2%). Zbytek tvoří listnáče různých druhů, převážně ve formě kultur zakládaných v minulých 20 letech, a odumírajícím jasanem. Z listnatých dřevin je komerčně dostupný (těžitelný) kromě jasanu jen buk v ročních objemech v desítkách m3. Souhrnný roční etát je kolem 10 tis. m3.

Další sdělení (zajímavosti, speciality, ...)

Oblast Březové nad Svitavou je zdrojnicí pitné vody pro brněnskou aglomeraci (PHO I. a II. st.), v lesích se nacházejí krátké sjezdové tratě pro cyklisty.

Majetky se skládají z malých lesů v polích.
V přirozené obnově převládá smrk, často se objevuje i jedle.
Mrtvé dříví je trvalou součástí lesů.
Z listnáčů je na prodej zejména buk, ve velmi omezené míře olše.