Lesní úřad Děčín

S připojením ke skupině FSC certifikovaných majetků od 1.5.2020 deklarujeme svůj závazek hospodařit v souladu s platným Českým standardem FSC, vnitřními dokumenty skupiny a dalšími souvisejícími dokumenty.

V souladu s FSC Politikou o částečné certifikaci zveřejňujeme následující seznam lesních majetků, ke kterým máme jakoukoliv míru odpovědnosti:

Město Jílové, Obec Malšovice, Obec Dobkovice - výkon funkce OLH.

Identifikaci a seznam lesů s vysokou ochranářskou hodnotou naleznete v souborech monitoringu níže.

  • Textová část Hodnocení bude provedeno poprvé za rok 2020 v roce 2021.
  • Hodnocení HCVF Hodnocení bude provedeno poprvé za rok 2020 v roce 2021. Ke stažení průběžné hodnocení se soupisem HCVF.
  • Hodnocení ZCHD Hodnocení bude provedeno poprvé za rok 2020 v roce 2021.

Monitoring HCVF a ZCHD za rok 2019