Chcete se přidat?

Pokud jste navštívili stránku O nás, už tušíte, kdo jsme a jak fungujeme. Na této stránce se dočtete další informace. V zájmu hladkého a co nejrychlejšího průběhu při dodržení všech požadavků Standardu jsou procesy pokud možno řízeny sadou předzpracovaných dokumentů. Manažer skupiny (MS) má za úkol vás tímto procesem provést.

Ve skupině platí cca „jeden za všechny, všichni za jednoho“ (naštěstí jen ohledně plnění požadavků Standardu (dále Std.)). Pokud by tedy některý z členů nesplňoval požadavky Std. při vstupu, skupina ho nemá přijmout, pokud by je přestal splňovat během členství, skupina jej má vyřadit.

Skupina má zatím jen MS (=jednočlennou servisní a podpůrnou firmu), který je zodpovědný za dodržování požadavků Std. všemi členy, členy přijímá a (zatím k tomu nedošlo) vylučuje. Snaží se udržovat procesy co nejjednodušší, nejekonomičtější a co nejméně náročné na čas a dojíždění. Náklady na členství ve skupině jsou tedy relativně nevelké a mohou být kompenzovány dodávkou několika málo desítek kubíků FSC dříví s mírným bonusem, nebo jinak.

            Skupina má pro své fungování vnitřní dokumentaci, která usnadňuje držení certifikátu – zejména vnitřní směrnice, „multitabulku“, dokumenty pro vstup, pomůcky pro harmonizaci vašich vnitřních procesů se Standardem a brzo i svoji databázi, která značně usnadní administrativu členům i MS.

            Oficiální přijetí do skupiny zároveň již znamená právo užívat skupinové certifikační číslo a dodávat certifikované produkty. Proto je proces přijímání poměrně náročný a trvá několik týdnů. Postup je cca následující:

  1. Kontakt: nejčastěji telefon, web, e-mail, předání prvotních informací o fungování skupiny.
  2. Zaslání některých dokumentů skupiny (Vstupní list, Dohoda o spolupráci, Standard, Hodnocení shody se Standardem), případně dalších zájemci o vstup. Nově prostřednictvím stránek, na kterých se nacházíte.
  3. Zájemce vrací vstupní list a vyplněné Hodnocení shody
  4. Vzájemné upřesnění Hodnocení, v případě neobjevení větších problémů dohoda na termínu setkání a provedení vstupního/vnitřního auditu
  5. Po provedení vstupního auditu následuje přijetí do skupiny (musí být v tuto chvíli: podpisy na Vstupním listu, podepsaná Dohoda o spolupráci ve skupině, Hodnocení bez velkých neshod nebo lehce odstranitelné neshody, mapa majetku, Zápis z vnitřního auditu)
  6. Oznámení „velkému“ auditorovi skupiny (aktuálně NEPCon) o přijetí k danému datu
  7. Zveřejnění v databázi členů skupiny na webu FSC

Po úspěšném vstupu do skupiny je třeba dotáhnout malé neshody, obvykle zejména „,multitabulku“.

Pod tímto textem jsou ke stažení některé další informace. Dokumenty pro vstup jsou pouze na zabezpečené části webu, požádat si o ně (nezávazně) můžete ZDE.