Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí

Tyto podmínky se vztahují ke komunitnímu webu na webové stránce www.forestsupport.cz.

Provozovatel těchto stránek, Forest Support s.r.o, Květná 19, 572 01 Květná, IČ: 07453078, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 42393 dále jen „provozovatel“ se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Z toho důvodu provozovatel vytvořil tyto „Zásady ochrany osobních údajů“, dále jen „Zásady“, které vysvětlují, jaké osobní informace tato stránka o vás sbírá, záměr, za kterým jsou tato data používána a sdílena a jak střežíme tyto informace.

Sběr osobních informací

Tato stránka sbírá osobní informace jako jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail. Sbírané osobní informace na této stránce mohou být uloženy v U.S.A. nebo v jiné zemi, ve které stránka nebo její provozovatel provozuje infrastrukturu.

Stránka nepředá žádné citlivé osobní informace nespolupracující třetí straně nebo je nepoužije na účel jiný než na účel, pro který byly původně sbírány nebo autorizovány. Pokud k tomu není dán explicitní souhlas nebo pro to nejsou jiné právní důvody.

Použití osobní informací

Tato webová stránka používá osobní informace pro:

  • Potvrzení a vyřízení členství ve skupině;
  • Provozování databáze a mailingových seznamů;
  • Upozorňování uživatelů na novinky, jiné nové nebo doplňující služby;
  • Kontaktování uživatele, pokud to bude nezbytné pro výše uvedené účely.

Při poskytnutí svých údajů si můžete zvolit, pro který účel můžeme vaše údaje zpracovávat. Své preference můžete kdykoliv samostatně změnit. 

Nebudeme používat osobní informace pro jakýkoliv jiný účel nekompatibilní s účely uvedenými výše, pokud to nebude vámi vyžadováno nebo autorizováno na základě vašeho zvláštního zájmu nebo potřeby naplnit legální povinnosti.

Vaše osobní informace mohou být sdíleny s obchodními partnery stránky v souladu s těmito Zásadami. 

Používání osobních informací třetími stranami

Osobní informace mohou být sdíleny s třetími strany z řad agentů, kteří poskytují produkty nebo služby webové stránce a jejich zákazníkům jako web hosting, konzultace k informačním technologiím, správě webové stránky, komplementárních produktů a služeb vyžadovaných uživateli, analýza dat, audit, právo, administrace, zálohování, bezpečnost, marketing a propagace. Tato webová stránka ujišťuje, že takové třetí strany použijí tyto osobní informace pouze pro účely, pro které jsou potřebné (nebo je naši zákazníci vyžadují) a pod podobnou ochranou soukromí, jak s nimi nakládáme my.

V případě, že se změní struktura stránek, včetně propojení, konsolidace, prodeje, likvidace nebo převod hmotného jmění, stránka může v tomto jediném případě převést, prodat nebo převést sebrané informace, bez jakéhokoliv omezení, souhrnné informace a osobní informace jednomu či více přidružených nebo nepřidružených třetích stran jakou součást restrukturalizace. Každý uživatel, kterého se to dotkne bude prostřednictvím naší stránky nebo e-mailu o této skutečnosti informován.

Stránka může také odhalit osobní informace aby:

  1. naplnila odpovídající zákony;
  2. odpověděla na vládní dotazy a požadavky;
  3. naplnila odpovídající legální procesy;
  4. ochránila práva, soukromí a bezpečnost nebo majetek této stránky, návštěvníků stránek, klientů nebo veřejnosti;
  5. prosadila podmínky používání této stránky;
  6. dovolila nám zajistit možné nápravy nebo omezit škody, které můžeme nést.

Používání „cookies“ a dalších sledovacích technologií

Když používáte tuto stránku, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Např. můžeme ukládat charakteristiky prostředí, jako typ prohlížeče nebo operační systém.

Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejích služeb. Stránka může také použít tyto charakteristiky prostředí pro měření návštěvnosti na stránce a v určitých případech, aby přinesla příležitosti, které by vás mohly zajímat. Jelikož je možné, že některá data mohou být sledována jako individuální, bude s takto připojenými informacemi nakládáno v souladu s těmito Zásadami po celou dobu, kdy budou připojena.

Webová stránka používá „cookies“ nebo podobné technologie pro ukládání přihlášení a obecných informací o počítačích návštěvníků. Cookie je malé množství informace, které webová stránka přenáší na pevný disk počítače. Používáme cookies pro zjednodušení přístupu návštěvníků ke službám na míru dle jejich potřeb a zájmů.

Jiná stránka nemůže číst cookies nastavené naší stránkou a my nemůžeme číst cookie, který jiná webová stránka uložila na počítač návštěvníka. Většina internetových prohlížečů je nastavena na přijímání cookies. Uživatel může nastavit prohlížeč, aby odmítal cookies, a přesto je možné pracovat s naší stránkou, byť přístup může být pomalejší a méně pohodlný.

Můžeme také shromažďovat data používáním „pixel tags“, „webovými majáky“, „průhlednými GIF“ nebo podobnými nástroji (souhrnně nazývanými „tagy“), které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete naši stránku. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. navštěvované stránky, využívané operační systémy uživatelů, verze prohlížeče, zdroje návštěv), které mohou být použity pro vylepšení vaší on-line zkušenosti.

Externí odkazy

Stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou ovládané touto stránkou. Prosím, uvědomte si, že nejsme odpovědní za sběr, použití, chod, sdílení nebo zveřejnění dat a/nebo informací takovými třetími stranami. Pokud opustíte naši stránku (obvykle můžete zjistit na jaké stránce se nacházíte kontrolou URL adresy v adresním řádku vašeho prohlížeče), využití jakékoliv informace, kterou poskytnete na stránkách třetích stran se řídí ochranou osobních údajů správců takových stránek. Jejich pravidla se mohou lišit od našich pravidel. Doporučujeme, abyste si přečetli pravidla ochrany osobních údajů webové stránky, kterou navštívíte před tím, než jí poskytnete své osobní informace. Pokud nemůžete najít pravidla ochrany osobních údajů na některé stránce prostřednictvím odkazu na příslušné domovské stránce, měli byste kontaktovat správce stránek přímo pro získání více informací.

Bezpečnost a důvěrnost

Tato webová stránka přijímá vhodné a komerčně odpovídající technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů oproti neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě nebo zničení a neautorizované destrukce. Od zaměstnanců provozovatele, kteří pracují s důvěrnými, proprietárními nebo osobními informacemi je vyžadováno nakládat s těmito informacemi důvěrně a nemají dovoleno používat tyto údaje pro účely nesouvisející s podnikáním stránky nebo je poskytovat neautorizovaným třetím stranám.

Pro on-line finanční transakce používáme technologie zahrnující šifrování, abychom ochránili osobní identifikační informaci, kterou zasíláte prostřednictvím naší stránky. Ovšem žádný bezpečnostní systém nebo systém přenášející data přes internet nemůže garantovat úplnou bezpečnost.

Uchovávání dat

Neudržujeme osobní informace déle, než je nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou získávána. Usilujeme o zabránění uchovávání nepotřebných nebo duplicitních informací. Data jsou uchovávána po celou dobu, kdy využíváte naše služby + pro kontrolní a reklamační účely ještě 12 měsíců po ukončení odběru služeb.

Kdykoliv můžete požádat o výmaz svých osobních údajů z naší databáze.

Přístup a úpravy

Když je to vyžadováno odpovídajícím zákonem, stránka poskytuje uživatelům právo k přístupu a úpravě jejich osobních informací, které shromažďuje.

Odpovědnou osobou stránky, která dohlíží na ochranu osobních údajů je Milan Hron, e-mail:  info@forestsupport.cz. Na tuto osobu se můžete obracet s veškerými dotazy, požadavky a námitkami ohledně zpracování vašich osobních údajů.

V případě nespokojenosti řešení vašeho požadavku s odpovědnou osobou se můžete obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Aktualizace Zásad

Můžeme čas od času aktualizovat tyto Zásady. Když tak učiníme, tak změny v těchto Zásadách vstoupí v platnost bezprostředně po nahrání revidovaných Zásad na stránku. Pokud jste pravidelným návštěvníkem stránky, doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto Zásady. Pokračováním v používání stránky po aktualizaci Zásad se má zato, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními Zásad, prosíme, nepokračujte v používání této stránky.

V Květné dne: 1. 6. 2019