Lesy města Zlína spol. s r.o.

Popis, umístění (region, velikost)

Zlín

Nakládací stanice ČD

Lípa u Zlína, Holešov

Správa majetku, sídlo, kontakty

Náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín

Marek Koutný, 604 227 972, marekkoutny@lesyzlin.eu, www.lesyzlin.eu

Informace o lesích (výměra, struktura, dřeviny, roční etát, …)

Výměra:                              372ha

Složení dřevin: 1/3 DBZ, 1/3 BO, 1/4 SM, zbytek BK, MD, HB, JD

Roční etát:          2000m3