Plán

  • (Odhad)
  • Součet za všechny jehličnaté dřeviny
  • Součet za všechny listnaté dřeviny
  • Součet za všechny dřeviny
  • (Pěstební systém)
  • (Pěstební systém)
  • (Pěstební systém)
  • (Pěstební systém)
  • (Pěstební systém)
  • (Pěstební systém)